♦ 2020 ♦
Eitens Transport in Haren bestaat 90 jaar.

♦ 2005 ♦
De gebroeders Herman, Henderikus en Jeroen vormen vanaf nu samen de directie.

♦ 2002 ♦
Einde samenwerking met Van Gend en Loos.

♦ 1990 ♦
Het bedrijf verhuisd naar het Felland te Haren.

♦ 1987 ♦
Het bedrijf gaat zich steeds meer richten op vervoer van agrarische producten. Een specialiteit van het bedrijf wordt het vervoer van aardappelen die van het land naar de verwerkende fabrieken gaan. Ook zaai- en pootgoed van telers naar diverse bestemmingen.

♦ 1986 ♦
De oudste zoon van Kars, Henderikus komt in het bedrijf, later gevolgd door zoons Herman en Jeroen.

♦ 1973 ♦
Na 43 jaar beëindigt Henderikus sr. zijn activiteiten voor het door hem opgerichte bedrijf. Kars, al sinds zijn 15e in dienst neemt het roer over.

♦ 1965 ♦
Oprichting NVO. Dit staat voor Noordelijke Vervoerders Organisatie. Eitens is al vanaf de oprichting lid van deze coöperatie.

♦ 1965 ♦
Vanwege het gebruik van aardgas neemt de handel in andere brandstoffen af en zet de firma Eitens en Zn. zich volledig in op het vrachtvervoer.

♦ 1956 ♦
De eerste vrachtwagen, een Chevrolet wordt in gebruik genomen. Tot dan werd er vervoerd met een bakfiets of paard en wagen.

♦ 1941 ♦
Kars Eitens, zoon van de oprichter komt in dienst.

Kars Eitens

♦ 1935 ♦

Van Gend en Loos
Voor Van Gend en Loos heeft Eitens 66 jaar gereden. In het begin met een bakfiets en later bestond de vloot uit meerdere bakwagens en bestelauto’s. Nadat VGL in 1999 was overgenomen door Deutsche post eindigde in 2002 het werk voor VGL. Sinds 2003 is VGL bekend onder de naam DHL.

♦ 1930 ♦
Henderikus en Jan Eitens beginnen met de handel in brandstoffen.

Rieks Eitens

× Whatsapp Eitens